Després d'anys de funcionament podem dir que el projecte que va iniciar la Fundació Privada Putxet s'ha consolidat i s'ha convertit en una realitat d'acollida per a molts joves majors de 18 anys en situació de risc en la nostra ciutat. En aquests anys hem acollit centenars de joves i podem dir amb satisfacció que una gran part d'ells té orientada la seva vida amb perspectives d'èxit, ja tenen treball estable, uns paràmetres de convivència, uns hàbits d'estalvi, un cercle de relacions dins de la nostra societat i, fins i tot, comencen a crear les seves pròpies famílies.

 

L'equip d'educadors, centre vital i indiscutit del projecte, ha constituït i constitueix el verdader motor del mateix. És aquest equip amb la seva personalitat i lliurament el que constitueix l'eix transmissor de valors, de normes i d'aprenentatge que potser no han tingut molts dels joves que arriben a les nostres portes demanant ajuda. Gràcies a aquests valors aquests nois aconsegueixen inserir-se correctament.