Pis “Putxet”, amb capacitat per a 12

joves. En aquest pis la presència dels educadors és permanent i la seva actuació es basa en l'acollida d'aquests joves, detecció de problemàtiques, creació d'hàbits, referents horaris, inserció laboral i inici dels tràmits de legalització (per als qui són estrangers).

 

Bàsicament, a nivell residencial, la nostra fundació està acollint persones procedents de l'àmbit de la immigració, com ha succeït i succeeix en tants recursos socials de la ciutat de Barcelona.

 

La tasca d'acollida social a l'esmentat pis Putxet es realitza per personal professionalitzat, ja que els objectius de prevenció, atenció, diagnòstic i inserció necessiten d'un cert coneixement tècnic, tasques que sempre s'executen amb la lògica humanitat que les situacions mereixen. Complementàriament, hem incorporat al funcionament del projecte la figura del/a voluntari/a qui desenvolupa funcions importants d'acollida lingüística i acompanyament en estadis molt primaris dels processos del joves.

 

La incorporació dels voluntaris amb l'objectiu de realitzar tallers de conversa, de reforç i motivació d'activitats lúdiques, ha estat i és una gran aportació externa per als joves i per al funcionament quotidià del pis.