Fundació Putxet és una entitat sense ànim de lucre, establerta a la ciutat de Barcelona, la feina fonamental de la qual es centra a acollir a nois joves de 18 a 25 anys sense domicili fix i en risc d'exclusió social. Es tracta d'una fundació d'acollida social. A continuació es descriuen els projectes principals que s'han dut a terme durant l'any 2008: